40

Usługi medyczne i rehabilitacyjne

Konsultacje i badania na zlecenie lekarza leczącego

Konsultacje

 • Porady z indywidualnym dostosowaniem metody leczenia inhalacyjnego – z możliwością poszerzenia zakresu usługi w celu uzyskania maksymalnej skuteczności leczenia oraz poprawy jakości życia w wyniku:

synchronizacji leczenia farmakologicznego z leczeniem niefarmakologicznym np. z nauką oddychania, nauką przerywania nasilenia objawów, fizjoterapią oddechową, z dostosowaniem diety, wysiłku fizycznego i stylu życia
harmonizacji leczenia farmakologicznego z funkcją mózgu, układu immunologicznego endokrynologicznego i metabolicznego

 • Porady z indywidualnym dostosowaniem metody leczenia inhalacyjnego – z opracowaniem indywidualnego zestawu do inhalacji oraz nauką wykonania inhalacji

Badania wykonywane w ramach konsultacji

 • Wywiad i badanie lekarskie
 • Wywiad i badanie fizjoterapeuty
 • Badanie spirometryczne dynamiczne i statyczne
 • Badanie freeflowmetryczne dynamiczne i statyczne
 • Badanie pulsoksymetryczne
 • Próba rozkurczowa z oceną wpływu metody podania (dawki i miejsca depozycji) leku do inhalacji
 • Inhalacyjny test prowokacyjny z metacholiną / alergenem
 • Próba wysiłkowa z oceną tolerancji wysiłku z opracowaniem planu rehabilitacji oddechowej
 • QCT – ilościowa tomografia komputerowa na wdechu i wydechu z oceną TLC, RV, wymiarów dróg oddechowych oraz stopnia przebudowy i rozmieszczenia zmian rozedmowych
 • fMRI – funkcjonalny rezonans magnetyczny z oceną wpływu metody podania leków do inhalacji (dawki i miejsca depozycji) na funkcję wybranych ośrodków mózgu
 • Badania laboratoryjne i testy diagnostyczne z oceną wpływu metody podania leków do inhalacji  (dawki i miejsca depozycji) na układ immunologiczny, endokrynologiczny i metaboliczny
 • Monitorowanie z oceną skuteczności leczenia inhalacyjnego

Usługi rehabilitacyjne wykonywane w ramach konsultacji

 • Nauka oddychania
 • Nauka przerywania duszności
 • Nauka wykonywania inhalacji
 • Trening na cykloergometrze

Informacja dla lekarza

Informacja dla Pacjenta

Druk skierowania

Badania diagnostyczne – wykonywane bez skierowania od lekarza leczącego

 • Badanie spirometryczne i freeflowmetryczne dynamiczne z oceną i opisem
 • Badanie spirometryczne i freeflowmetryczne dynamiczne i statyczne z oceną i opisem

Informacja dla lekarza

Informacja dla Pacjenta

Druk skierowania

Badania osób palących tytoń – wykonywane bez skierowania od lekarza leczącego

AUTORSKI PROGRAM WCZESNEGO ROZPOZNANIA CHORÓB ODTYTONIOWYCH

 • Wywiad i badanie lekarskie
 • Badanie spirometryczne i freeflowmetryczne dynamiczne wykonywane co 12 – 36 miesięcy z oceną i analizą trendu
 • Badanie tomograficzne – w zależności od zgłaszanych dolegliwości oraz wyniku badania lekarskiego oraz spirometrycznego i freeflowmetrycznego

Informacja dla lekarza

Informacja dla Pacjenta

Druk skierowania

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ