Aktualności

Co nowego w naszym centrum

środa, Lipiec 15, 2015

Autorski program wczesnej profilaktyki i rozpoznawania chorób odtytoniowych:  POCHP  i raka płuca uzyskał III nagrodę przyznaną przez Komitet Naukowy Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Jest to bardzo cenne wyróżnienie - pozwoli nam mieć nadzieje na zainteresowanie osób odpowiedzialnych za organizację oraz finansowanie opieki medycznej.

W Polsce od wielu lat, rocznie rak płuca jest rozpoznawany oraz z powodu raka płuca umiera ok. 20 000 osób.

Największe ryzyko zachorowania na raka płuca występuje u osób po 50 roku życia, dotyczy palaczy tytoniu zarówno kobiet oraz mężczyzn.

Szczególne duże jest ryzyko zachorowania na raka płuca [przeszło 40-krotnie wyższe] u osób z rozpoznaniem POChP lub z upośledzeniem czynności płuc spowodowanym paleniem tytoniu.

Zasadniczą pomysłem autora programu jest połączenie programów profilaktycznych dotyczących POChP i raka płuc w jeden program obejmujący:

 

A.Wczesna profilaktyka - przedszkolna i szkolna, jest niezmiernie ważna dla spadku zapadalności na infekcje zatok   i dróg oddechowych. Przebyte w dzieciństwie infekcje decydują o rozwoju przewlekłych chorób układu oddechowego. Podstawą zapobiegania może być np. wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych w wyniku nauki oddychania oraz oczyszczania dróg oddechowych w szczególności wytworzenia odruchów optymalnego oddychania w okresie przedszkolnym i szkolnym. Niezbędna będzie także niewielka korekta programów nauczania WF.

B.Wykonanie pierwszego badania spirometrycznego, w wieku 19-24 lat, w celu oceny skuteczności działań profilaktycznych oraz opracowania indywidualnych wartości należnych. Możemy być pierwszym krajem w UE, który wprowadzi indywidualne zamiast standardowych międzynarodowych wartości należnych.

C.Monitorowanie czynności płuc u osób palących przez wykonanie badań spirometrycznych - pierwszego po 5 latach palenia oraz kolejnych co 3-5 lat w celu monitorowania wpływu palenia na funkcję układu oddechowego - automatycznego kierowania na leczenie odwykowe z uwzględnieniem analizy ankiet określających stopień uzależnienia oraz stopień motywacji do leczenia odwykowego. Na tym etapie projektu spodziewam się znacznego postępu w zmniejszeniu liczby osób palących - zmniejszenia populacji narażonej na dym tytoniowy, co jest zasadniczym czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP i raka płuca.

 D.Połączenie programu wczesnej profilaktyki z programem wczesnego rozpoznania:

  •   POChP dotyczyć będzie głównie osób palących po 40 roku życia w celu objęcia leczeniem tych z nich, u których palenie tytoniu spowoduje istotny spadek wartości spirometrycznych. Program autorski zakłada objecie leczeniem niefarmakologicznym i farmakologicznym osób, które nie spełniają kryteriów rozpoznania POChP.
  •     Raka płuca dotyczyć będzie głównie osób palących tytoń po 50 roku życia. Metodą z wyboru wczesnego rozpoznania raka płuca jest wykonanie badania tomograficznego klatki piersiowej. W celu zwiększenia wykrywalności osobami skierowanymi na badania tomograficzne klatki piersiowej powinny być w pierwszej kolejności osoby u których dodatkowo:

 - Rozpoznano POChP - ponieważ POChP powoduje przeszło 40-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka płuca

- Wystąpił spadek wartości spirometrycznych - w stwierdzony w wyniku monitorowania czynności płuc u osób palących

 

Uzasadnienie: ryzyko zachorowania na raka płuca osób u których palenie tytoniu nie spowodowało spadku wartości spirometrycznych lub wartości spirometryczne są w normie jest niskie.

CBR MEDINET poszukuje sponsorów, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów zainteresowanych aktywnym udziałem w realizacji programu pilotażowego oraz pomocy w uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

 

Dyrektor CBR MEDINET

e-mail:biuro@medinet.com.pl

 

Drukuj stronę Drukuj stronę
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ