WażneKontakt

cxzxzc

CBR MEDiNET ul. J. Lea 114 30-133 Kraków Telefon: +48 12 638 00 29 FAX: +48 12 638 01 02 E-mail: biuro@medinet.com.pl

Aktualności

Co nowego w naszym centrum

poniedziałek, Wrzesień 19, 2016

CBR MEDINET

zakład fizjologii i mechaniki oddychania

specjalistyczny gabinet lekarski

zaprasza na

bezpłatne badanie spirometryczne i freeflowmetryczne

do końca 2016 roku

□  osoby w wieku od 18 do 45 lat, palące co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie, co najmniej przez ostatnie 3 lata

□  osoby w wieku do 75 roku życia, u których w 2015 roku zostało wykonane badania tomograficzne klatki piersiowej z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [POChP] lub raka płuca.

Rejestracja telefoniczne obowiązkowa

Informacja i rejestracja telefoniczna: 12  655 1517

od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

Wykonanie badania spirometrycznego nie wymaga skierowania od lekarza.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się 15 min. przed wyznaczonym terminem

oraz    o przyniesienie:

 1. listy aktualnie stosowanych leków [jeżeli są stosowane]
 2. kopii kart informacyjnych oraz wyników badań wykonanych w 2015 roku [jeżeli były wykonane]
 3. kopii opisu oraz [zapisanego na dysku CD] wyniku badania tomograficznego klatki piersiowej [jeżeli badanie było wykonane]
CZYTAJ WIĘCEJ
środa, Sierpień 31, 2016

semi logo kampanii 2016 turkus bez ta

CBR MEDINET

zakład fizjologii i mechaniki oddychania

specjalistyczny gabinet lekarski

zaprasza na

bezpłatne badanie spirometryczne i freeflowmetryczne

w dniach: 13 i 14 września 2016 r.

 

□  osoby w wieku od 18 do 45 lat, palące co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie, co najmniej przez ostatnie 3 lata

□  osoby w wieku do 75 roku życia, u których w 2015 roku zostało wykonane badania tomograficzne klatki piersiowej z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [POChP] lub raka płuca.

Rejestracja telefoniczne obowiązkowa

Informacja i rejestracja telefoniczna: 12  655 1517

od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

Wykonanie badania spirometrycznego nie wymaga skierowania od lekarza.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się 15 min. przed wyznaczonym terminem

oraz    o przyniesienie:

 1. listy aktualnie stosowanych leków [jeżeli są stosowane]
 2. kopii kart informacyjnych oraz wyników badań wykonanych w 2015 roku [jeżeli były wykonane]
 3. kopii opisu oraz [zapisanego na dysku CD] wyniku badania tomograficznego klatki piersiowej [jeżeli badanie było wykonane]

 

CZYTAJ WIĘCEJ
wtorek, Czerwiec 7, 2016

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI CHORÓB PŁUC

zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne∗

 • Osoby palące 20 papierosów dziennie  co najmniej przez 3 lata w celu pierwszej oceny wpływu palenia tytoniu na funkcję płuc
 •  Osoby palące 20 papierosów dziennie co najmniej przez 20 lat dziennie w celu wczesnego wykrycia choroby odtytoniowej 
 • Osoby niepalące w wieku 19 – 24 lat w celu wykonania pierwszego badania spirometrycznego

 ∗badania w 2016 roku będą wykonywane bezpłatnie w ramach

AUTORSKIEGO PROGRAMU WCZESNEJ

PROFILAKTYKI I WYKRYWANIA CHORÓB ODTYTONIOWYCH

POChP I RAKA PŁUCA

WYKONANIE BADANIA NIE WYMAGA SKIEROWANIA OD LEKARZA

WYMAGANA JEST REJESTRACJA ORAZ UZGODNIENIE TERMINU BADANIA

Telefon: 12 655 15 17

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

Czytaj dalej…

CZYTAJ WIĘCEJ
piątek, Maj 6, 2016

Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego przypada w dniu 5 maja każdego roku.

Centrum Badawczo Rozwojowe MEDINET  aktywnie wspiera dążenia lekarzy do poprawy diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego w Polsce.

Informujemy, że pomyślnie zakończyły się prace i badania nad innowacyjnym zestawem diagnostycznym PNEUMONOX® do oceny odwracalności nadciśnienia płucnego.

PNEUMONOX® łączy dwie funkcje – jest wysokiej klasy spirometrem diagnostycznym, umożliwiającym wykonanie oceny czynności układu oddechowego oraz  pneumodozymetrem do sterowanego oddychaniem podawania ściśle określonej dawki tlenku azotu [NO] w czasie wdechu. Podanie ściśle określonej dawki tlenku azotu umożliwia ustalenie stopnia odwracalności nadciśnienia płucnego.

Zaletą urządzenia jest racjonalne wykorzystanie tlenku azotu [NO] w wyniku ograniczenia czasu podawania do fazy wdechu. Zastosowana metoda praktycznie powoduje brak emisji tlenku azotu do otoczenia, co w znacznym stopniu ogranicza  narażenie osób wykonujących badania na tlenek azotu [NO] oraz bardzo toksyczny dla człowieka dwutlenek azotu [NO2].

Nadciśnienie płucne pierwotne jest rozpoznawane i leczone w Polsce w przeszło 20 doskonale wyposażonych i zatrudniających doświadczonych lekarzy ośrodkach kardiologicznych wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu i leczeniu tej choroby.

Nadciśnienie płucne wtórne jest spowodowane niedotleniem w wyniku upośledzenia funkcji płuc. Najczęstszą z przyczyn nadciśnienia płucnego wtórnego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP] której przyczyną jest palenie tytoniu lub narażenie na dym tytoniowy.

 xxx

CZYTAJ WIĘCEJ
wtorek, Wrzesień 8, 2015

polskie dni spirometrii

MAŁOPOLSKIE DNI PROFILAKTYKI ZDROWIA

Kraków 21-27 września 2015 roku

CBR MEDINET

        zakład fizjologii i mechaniki oddychania

specjalistyczny gabinet lekarski

zaprasza na

bezpłatne badanie spirometryczne i freeflowmetryczne

             w dniach: 15 i 17 września 2015 r.

□   osoby w wieku od 18 do 45 lat, palące co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie, co najmniej przez ostatnie 3 lata

□   osoby w wieku do 75 roku życia, u których w 2015 roku zostało wykonane badania tomograficzne klatki piersiowej z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc [POChP] lub raka płuca.

Rejestracja telefoniczne obowiązkowa

Informacja i rejestracja telefoniczna: 12 655 1517

od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

Wykonanie badania spirometrycznego nie wymaga skierowania od lekarza.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się 15 min. przed wyznaczonym terminem oraz o przyniesienie:

1. listy aktualnie stosowanych leków [jeżeli są stosowane]

2. aktualnych kopii kart informacyjnych oraz wyników badań wykonanych w 2015 roku [jeżeli były wykonane]

3. kopii opisu oraz [zapisanego na dysku CD] wyniku badania tomograficznego klatki piersiowej [jeżeli badanie było wykonane]

Miejsce wykonania badań spirometrycznych i freeflowmetrycznych:

CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE MEDINET Kraków ul. J. Lea 114

Przed rejestracją prosimy przeczytać:   więcej

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
środa, Lipiec 15, 2015
 • poznania i zrozumienia wpływu stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP leków do inhalacji na wybrane funkcje mózgu
 • wdrożenia opracowanych nowych innowacyjnych procedur diagnostycznych i leczniczych przewlekłych chorób układu oddechowego: mukowiscydozy, POCHP,  astmy oskrzelowej i  nadciśnienia płucnego

 

 

Dyrektor CBR MEDINET

e-mail; biuro@medinet.com.pl

CZYTAJ WIĘCEJ
środa, Lipiec 15, 2015

Autorski program wczesnej profilaktyki i rozpoznawania chorób odtytoniowych:  POCHP  i raka płuca uzyskał III nagrodę przyznaną przez Komitet Naukowy Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Jest to bardzo cenne wyróżnienie – pozwoli nam mieć nadzieje na zainteresowanie osób odpowiedzialnych za organizację oraz finansowanie opieki medycznej.

W Polsce od wielu lat, rocznie rak płuca jest rozpoznawany oraz z powodu raka płuca umiera ok. 20 000 osób.

Największe ryzyko zachorowania na raka płuca występuje u osób po 50 roku życia, dotyczy palaczy tytoniu zarówno kobiet oraz mężczyzn.

Szczególne duże jest ryzyko zachorowania na raka płuca [przeszło 40-krotnie wyższe] u osób z rozpoznaniem POChP lub z upośledzeniem czynności płuc spowodowanym paleniem tytoniu.

Zasadniczą pomysłem autora programu jest połączenie programów profilaktycznych dotyczących POChP i raka płuc w jeden program obejmujący:

 

A.Wczesna profilaktyka – przedszkolna i szkolna, jest niezmiernie ważna dla spadku zapadalności na infekcje zatok   i dróg oddechowych. Przebyte w dzieciństwie infekcje decydują o rozwoju przewlekłych chorób układu oddechowego. Podstawą zapobiegania może być np. wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych w wyniku nauki oddychania oraz oczyszczania dróg oddechowych w szczególności wytworzenia odruchów optymalnego oddychania w okresie przedszkolnym i szkolnym. Niezbędna będzie także niewielka korekta programów nauczania WF.

B.Wykonanie pierwszego badania spirometrycznego, w wieku 19-24 lat, w celu oceny skuteczności działań profilaktycznych oraz opracowania indywidualnych wartości należnych. Możemy być pierwszym krajem w UE, który wprowadzi indywidualne zamiast standardowych międzynarodowych wartości należnych.

C.Monitorowanie czynności płuc u osób palących przez wykonanie badań spirometrycznych – pierwszego po 5 latach palenia oraz kolejnych co 3-5 lat w celu monitorowania wpływu palenia na funkcję układu oddechowego – automatycznego kierowania na leczenie odwykowe z uwzględnieniem analizy ankiet określających stopień uzależnienia oraz stopień motywacji do leczenia odwykowego. Na tym etapie projektu spodziewam się znacznego postępu w zmniejszeniu liczby osób palących – zmniejszenia populacji narażonej na dym tytoniowy, co jest zasadniczym czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP i raka płuca.

 D.Połączenie programu wczesnej profilaktyki z programem wczesnego rozpoznania:

 •   POChP dotyczyć będzie głównie osób palących po 40 roku życia w celu objęcia leczeniem tych z nich, u których palenie tytoniu spowoduje istotny spadek wartości spirometrycznych. Program autorski zakłada objecie leczeniem niefarmakologicznym i farmakologicznym osób, które nie spełniają kryteriów rozpoznania POChP.
 •     Raka płuca dotyczyć będzie głównie osób palących tytoń po 50 roku życia. Metodą z wyboru wczesnego rozpoznania raka płuca jest wykonanie badania tomograficznego klatki piersiowej. W celu zwiększenia wykrywalności osobami skierowanymi na badania tomograficzne klatki piersiowej powinny być w pierwszej kolejności osoby u których dodatkowo:

 – Rozpoznano POChP – ponieważ POChP powoduje przeszło 40-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka płuca

Wystąpił spadek wartości spirometrycznych – w stwierdzony w wyniku monitorowania czynności płuc u osób palących

 

Uzasadnienie: ryzyko zachorowania na raka płuca osób u których palenie tytoniu nie spowodowało spadku wartości spirometrycznych lub wartości spirometryczne są w normie jest niskie.

CBR MEDINET poszukuje sponsorów, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów zainteresowanych aktywnym udziałem w realizacji programu pilotażowego oraz pomocy w uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

 

Dyrektor CBR MEDINET

e-mail:biuro@medinet.com.pl

 

CZYTAJ WIĘCEJ
czwartek, Maj 7, 2015

billboard

 

W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI CBR MEDINET ZAPRASZA:

Osoby chorujące na przewlekłe choroby układu oddechowego i mające trudności   z codziennym wykonywaniem inhalacji zleconych przez lekarza na warsztaty edukacyjne —> ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Dziennikarzy i publicystów zajmujących się problemami ochrony zdrowia i medycyny na konferencję prasową—->ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

Lekarzy rodzinnych na wykład połączony z prezentacją wykonania oraz oceny i interpretacji badania spirometrycznego—->ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Wszystkie zainteresowane osoby na stoisko Centrum Badawczo Rozwojowego MEDINET (nr 12) podczas Małopolskich Targów Innowacji w dniu 27 maja 2015 roku w godzinach od 10-18, Kraków,  Mały Rynek

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ
poniedziałek, Październik 20, 2014
                                          
                                         Oddział Krakowski  Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
                                                                                               wspólnie z
                                                                  Centrum Badawczo Rozwojowym MEDINET
                                                                   Zakład Fizjologii i Mechaniki Oddychania
Czytaj dalej…
CZYTAJ WIĘCEJ
wtorek, Wrzesień 9, 2014
 
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE I FREEFLOWMETRYCZNE
AUTORSKI PROGRAM WCZESNEJ PROFILAKTYKI I ROZPOZNAWANIA CHORÓB ODTYTONIOWYCH
ŚWIATOWY DZIEŃ SPIROMETRII 2014
 

Czytaj dalej…

CZYTAJ WIĘCEJ
ARCHIWUM WIADOMOŚCI